Fremtidens NemID bliver MitID

NemID er din adgang til en lang række offentlige og private services. Har du skiftet adresse, låt en bog på biblioteket, kommunikeret med din bank eller ændret din forskudsopgørelse hos SKAT, er du allerede vel bekendt med NemID. Med NemID har du én simpel løsning, som giver adgang til et bredt spektrum af services. Men dette står overfor en ændring. NemID bliver nemlig til MitID.

Hvad er MitID

MitID er navnet på næste generation af NemID. Den nuværende NemID-løsning drives af Nets, og da kontrakten udløber, er det oplagt at udforske mulighederne for den næste generation NemID. På denne måde vil det være muligt at gøre servicen endnu mere sikker og brugervenlig. (Kilde: Digitaliseringsstyrelsen)

Hvorfor skifte navn fra NemID til MitID?

Formålet med det nye navn er at signalere, at der kommer en ny generation NemID, som kan noget andet og mere end det eksisterende NemID. MitID udtrykker, at NemID er blevet mere “mit”. At det handler om mit liv, mine muligheder og mine valg. På denne måde prøves der også at blive skabt mere ejerskab over MitID.

Din adgang til det offentlige

NemID er i dag din adgang til den offentlige it-infrastruktur og er en del af hverdagen for rigtig mange borgere og virksomheder. Som NemID er implementeret i dag, er det en sikker, digital identifikation for borgere, myndigheder, private virksomheder og deres medarbejdere. Desuden er NemID også en digital signatur.

Man bruger altså både NemID til at dokumentere, hvem man er, og til at ”underskrive” digitalt. Borgere og virksomheder skal bruge NemID til at logge på borger.dk, virk.dk og en lang række private hjemmesider (fx netbank), benytte digitale selvbetjeningsløsninger og læse Digital Post hos e-boks. Med det nye system, vil mange af de samme funktioner blive flyttet til MitID, og der er mulighed for at opbygge nye samarbejdspartnere, så der kan gives adgang til endnu flere services.

Hvornår skifter NemID til MitID?

Det er afgørende, at der er tid nok for nye leverandører og samarbejdspartnere til at udvikle den kommende løsning, tilpasse de offentlige såvel som private it-systemer samt forberede borgere og virksomheder, så det bliver en smertefri overgang til MitID. En oversigt over processen kan læses her:

Foranalyse – er gennemført

Her blev der lavet en analyse af brugerbehov, snitflader til andre løsninger, tekniske og sikkerhedsmæssige krav, økonomi, finansiering mv.

Analyse og udbud af partnerskab – er gennemført

Her blev der identificeret, hvordan de forskellige behov og muligheder kan spille sammen i ét samlet, detaljeret løsningskoncept. Konceptet blev sat til udbud, undersøgt mulige leverandører og partnerskaber samt taget de nødvendige politiske beslutninger.

Anskaffelse – igangværende

I det nuværende stadie arbejdes der på at forhandle udbuddet af MitID på plads, finde de rette leverandører og samarbejdspartnere, samt den tekniske udvikling af MitID. Dette stadie er væsentlig, da det konceptuelle arbejde nu skal omstilles til praktisk implementering.

Gennemførsel – (opkommende)

I den sidste periode vil implementering og migrering af MitID påbegyndes, hvor offentlige såvel som private it-systemer skal tilpasses. Desuden skal brugerne forberedes på overgangen til den nye løsning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *